Forskning og træning i anvendt neuropsykologi

FLYT DIG FRA 23% til 69% AF DIT MÅL PÅ FØRSTE SESSION

Temperamentbehandling

For os tæller kun én ting: Dine resultater!
Se alle vores nyeste, dokumenterede målinger fra 300 cases her

temperamentbehandling

Vi holder til på Rosenholm Gods i udkanten af Århus. De fleste sessioner sker dog over tlf., da de har vist sig at have samme effekt som de personlige møder.

temperamentbehandling

Praktisk

Inden første session

Straks efter, at vi har lavet en aftale får du materiale om, hvordan hjernen fungerer. Det er letlæst og med masser af spændende cases. Når du har læst det, vil mange af de ting, vi skal lave, give meget mere mening.
Du vil også af din neurocoach blive bedt om at liste samtlige problemer, du går rundt med – ofte hænger de alligevel sammen.

Endelig vil du inden første session have en såkaldet forsession med en af os over telefonen, hvor problemerne kortlægges, så vi virkelig kan lægge fra land på første session. Læs mere

Temperamentbehandling

TEMPERAMENTBEHANDLING

 

TEMPERAMENT SKRÆMMER ANDRE VÆK

Behandling af temperament er ikke alene vigtigt for, at du kan begå dig med andre mennesker, men også. så du også i hverdagen kan tænke klart og logisk og arbejde effektivt. Folk med temperament ender typisk med at støde de mennesker fra sig, de holder allermest af. Og de mister med deres manglende evne til at kunne kontrollere sig selv uundgåeligt respekt i deres omgangskreds og bliver anset som barnlige og utilregnelige.

 

Temperament giver også stress og belaster dermed en lang række af dine organer, skaber celledød i hjernen og forkorter din levealder.

 

HVAD ER TEMPERAMENT

Temperament og aggression skabes i det lille hjernecenter amygdala i pattedyrshjernen, som også producerer angst. Både angst og aggression er reaktionsmåder, men hvor angst mest vender indad, er temperament mere udadreagerende. Temperament er derfor sværere at skjule.

 

Temperament og aggression er grundlæggende sunde funktioner, der skal sikre, at du ikke bare finder dig i, at andre overtræder dine grænser og bruger dig som dørmåtte. Temperament er med andre ord med til at sikre din selvstændige identitet.

Meningen med temperamentbehandling er derfor naturligvis ikke at fjerne din evne til at sige fra, men kun at fjerne den usunde del af aggressionerne, som du selv gerne vil af med, så du kan føre det liv, du har lyst til.

temperamentbehandling

HVORDAN HJÆLPER NEUROCOACHING

I vores behandling af temperament kigger vi i modsætning til andre behandlere ikke bare på symptomerne – for så bliver det en kortsigtet gevinst. Vi går ned og kigger på de automatiske mønstre, du har slæbt med dig fra barndommen, for det er her, grundlaget for dit temperament er skabt. Det kan både være de mønstre, du har kopieret fra dine forældre – og det kan også være den ubevidste opfattelse af, om verden er farlig, som også dannes i den tidlige alder, hvis vi f.eks. har oplevet mange konflikter.

 

Ligesom med angst, kan dit temperament enten generelt være overaktivt (som et forsvarssystem, der er oversensitivt) eller kun melde sig i helt specielle situationer. Det tager vi højde for, så behandlingen bliver så billig og så effektiv som muligt.

 

Temperament og aggression kan være forbundet med jalousi og angsten for at miste. Er det tilfældet, hjælper vi dig også med at afmontere det software, der ligger under her.

 

Stress reducerer generelt din evne til at styre alle følelser, herunder aggression. Årsagen er, at stress suger kraft ud af hjernens frontallapper, der skal styre den primitive del af hjernen, der danner aggression. Derfor kigger vi som led i temperamentbehandlingen også på både de stressfaktorer, der kommer udefra og de stressfaktorer, der kommer indefra pga. gamle, automatiske mønstre.

 

Så hvornår vil du i gang med at skabe en forandring for dig og dem, du holder af

 

temperamentbehandling

HER KAN DU LÆSE CASES OG KUNDEFEEDBACK

temperamentbehandling

Hvorfor kan vi skabe resultater der, hvor andre har givet op ?

Stort set alle psykologiske behandlere i Danmark tager udgangspunkt i sproget ( og samtaleterapi). Det er en fejl.

De afgørende hjerneprocesser består ikke af sprog, men slags "hjernefiler" af primært indre billeder og kropslige fornemmelser. Sproget kom først til da hjernen var stort set færdigudviklet. Så vi går ikke så meget op i udpensling af dine problemer og en evt. ulykkelig barndom. Vi hjælper dig bare med at identificere den eller de ansvarlige "hjernefiler" og ændre dem. Og allerede efter få minutter vil du måske registrere de første ændringer. Rent neurologisk er der ikke forskel på, om du skal lære at børste tænder på en ny måde - eller lære at tænke, føle og handle på en måde, der er bedre for dig.

Vi giver dig kontrollen med din hjerne tilbage.

temperamentbehandling

De seneste 25 års celle- og hjerneforskning har vendt helt op og ned på vores syn på både hjernen, vores nervesystem og på, hvordan vi som organisme er bygget op . Tilstande som angst, sorg, vrede og stress (og afledt depression) har for eksempel vist sig at være grundlæggende nyttige beskyttelsestilstande, der bare er kommet ud af kontrol. Og her lærer vi dig at tage kontrollen over din hjerne og sin krop tilbage.

Neurocoaching er en gren indenfor anvendt neuropsykologi, dvs. samspillet mellem de fysiske hjerneprocesser og vores tanker, følelser og adfærd. Ingen forældede eller luftige psykologiske modeller, men derimod en praktisk anvendelse af de seneste 25 års enorme fremskridt (primært i USA) indenfor hjerne-, celle- og evolutionsforskningen.

temperamentbehandling